NAJEM STREH

Imate neizkoriščeno streho, ki je primerna za postavitev sončne elektrarne? Zaslužite z njo!

1102 Beverley Rd Brooklyn, New York 11226 U.S.
2307 Beverley Rd Brooklyn, New York 11226 U.S.
3002 Beverley Rd Brooklyn, New York 11226 U.S.

Najemamo strešne površine, ki imajo vsaj 1000 m2 uporabne površine, primerno orientiranost (J, JV, JZ) in ustrezen naklon (10-45°). V primeru optimalnega naklona ca. 35° in orientiranosti proti jugu je izplen elektrarne največji in s tem tudi višina možne najemnine. Na podlagi dodelitve služnosti za obdobje do 30 let boste prejemali nadomestilo za služnost, ki je odvisno od velikosti in donosnosti sončne elektrarne. Nadomestilo vam lahko izplačamo tudi vnaprej kot enkratni znesek ali ves čas trajanja služnosti v dogovorjenem ciklusu.