Za podjetja
360° krog
energetskih
rešitev
Sončno prihodnost gradimo od leta 2009
Nadaljujemo
uspešno tradicijo
15 let
Izkušenj
Nadgrajevanja znanja in izkušenj
35 MWp
Postavljenih sončnih elektrarn
205.000 m² skupne površine
1400
Vzdrževalnih pogodb
25 MWp moče sončnih elektrarn
Svetovanje, projektiranje in inženiring

Smo izkušeni strokovnjaki za izrabo sončne energije, saj že več kot 14 let skrbimo za sončno prihodnost naših strank.

Izdelava in implementacija
energetskih rešitev

Investicija v sončno elektrarno predstavlja eno izmed najboljših odločitev s finančnega vidika. Začetni stroški postavitve so sicer lahko visoki, vendar se ti stroški na dolgi rok izravnajo z zmanjševanjem ali popolno odpravo računov za elektriko. Sončne elektrarne zagotavljajo stabilen in predvidljiv vir električne energije, ki lahko pomembno prispeva k znižanju mesečnih stroškov gospodinjstev. Ekonomski učinki pa niso edini razlog, da se odločimo za izgradnjo sončne elektrarne pomembni so tudi okoljski vplivi, zlasti v luči globalnih prizadevanj za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in boja proti podnebnim spremembam.

Vzdrževanje in monitoring z lastnim razvojnim oddelkom in nadzornim centrom

Strokovno vzdrževanje in natančen monitoring z inovativnim pristopom: naše storitve temeljijo na lastnem razvojnem oddelku in sodobnem nadzornem centru za neprekinjeno podporo.

Faze projekta
Iskanje najprimernejše tehnične rešitve
Osnovna tehnična rešitev. Razširjena študija izvedljivosti in ekonomske upravičenost
Priprava tehnične in projektne dokumentacije
Po potrditvi tehnične rešitve, v podjetju Enertec poskrbimo za pripravo vse potrebne tehnične in projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev dovoljenj in izvedbo projekta.
Izvedba in priprava zaključne dokumentacije
Po izvedenem projektu se stranki preda projekt izvedenih del in ostala predajna dokumentacija
Vzdrževanje
V podjetju Enertec načrtujemo trajnostne rešitve, pri katerih je ključna tehnološka brezhibnost in zanesljivost načrtovanih in izvedenih rešitev.
Z nami zgradite svojo sončno prihodnost

Odkrijte moč sončne energije za vaše podjetje: partnerstvo, ki vam omogoča razvoj trajnostne, učinkovite in ekonomsko smiselne sončne rešitve za osvetlitev vaše poslovne poti

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
www.eu-skladi.si

DIGITALNA TRANFORMACIJA DRUŽBE ENERTEC Operacija »Digitalna transformacija družbe Enertec« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in zajema vpeljavo treh ključnih digitalnih rešitev, tako da bo izveden prehod v digitalni lean poslovni model upravljanja, optimizacije in spremljanja poslovnih procesov izgradnje sončnih elektrarn.

Zmagovita kombinacija
Znižajte stroške poslovanja in hkrati povečajte obisk vašega gostišča
Vedno večje število gostov ima električna vozila.
Iz ekonomskega vidika lahko rešitev tega izziva predstavlja priložnost za ustvarjanje dodatnih prihodkov. Postavitev polnilnic za električna vozila lahko privabi več strank, ki vozijo električna vozila, in posledično poveča promet v gostinskem lokalu.

Z aprilom letošnjega leta je začel veljati nov zakon, ki zahteva obvezno izgradnjo e-polnilnic na parkiriščih gostinskih lokalov z več kot 25 parkirnimi mesti. Namesto da bi to videli kot oviro, naj bo to za vas izziv, ki odraža prihodnost in nove priložnosti.

Strokovno svetovanje
Dobava in montaža polnilnic
Redno in izredno vzdrževanje polnilnic
Zaledni sistem za nadzor nad porabo in spremljanje delovanja
Obračunavanje polnjenja in podpora končnim uporabnikom
Kaj vam prinaša izgradnja e-polnilnic
Postavite svoje gostišče na zemljevid vedno bolj trajnostno ozaveščenih obiskovalcev. Na ta način ne boste privabili le novih gostov, postali ekonomsko bolj učinkoviti ampak boste zaradi uporabe polnilnimi postajami tudi dodatno zaslužili.

Privabljanje strank

Lastniki električnih vozil bodo verjetno raje izbrali gostinske lokale, kjer lahko med obiskom napolnijo svoje vozilo. To lahko poveča število obiskovalcev in promet v teh lokalih.

Izboljšanje podobe znamke

Gostinski obrati, ki ponujajo e-polnilnice, lahko izboljšajo svojo podobo kot okolju prijazno gostišče, kar je zelo privlačno za ekološko osveščene stranke.

Povečanje povprečnega časa obiska

Čas polnjenja vozila lahko traja od nekaj deset minut do več ur, kar spodbuja stranke, da dlje časa ostanejo v lokalu. To lahko pomeni večjo porabo na posameznega gosta.

Solarni nadstreški

Kot edini ali dodatni prostor za razširitev vaše sončne elektrarne, hkrati pa varno in senčno mesto za avtomobile gostov vašega gostišča, tudi v kombinaciji z e-polnilnicami.

Pomembnost analitičnega pristopa k projektu
Kako si zagotovit energetsko samozadostnost?
Z namestitvijo sončne elektrarne in baterijskih hranilnikov bi lahko gostinski objekti postali delno ali celo popolnoma energetsko neodvisni, kar bi zmanjšalo njihovo odvisnost od lokalnega elektroenergetskega omrežja.
Kako rešiti bojazen pred preseganjem obračunske moči?
Na podlagi analize vaše porabe, ki jo izvedemo z uporabo Simulatorja energetskih rešitev, pripravimo študijo izvedljivosti. V tej študiji pridobimo natančne podatke o potrebnih nadgradnjah vaše sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki, ki odpravljajo vse omenjene skrbi.
Kako je z vzdrževanjem, servisom in nadzorom?
V podjetju Enertec razpolagamo z lastno servisno mrežo in nadzornim centrom, ki v realnem času spremlja delovanje vaše sončne elektrarne. Na voljo so vam različni paketi vzdrževanja, od osnovne do premium različice, ki vključujejo vsakoletne redne preglede elektrarne. S tem zagotavljamo varnost vaše investicije skozi celotno življenjsko dobo elektrarne.
Kako z nezadostnim soglasjem postati energetsko samozadosten?
S pomočjo Simulatorja energetskih rešitev, ki temelji na vaših vhodnih podatkih in predikcijah za prihodnjo širitev, lahko identificiramo najbolj optimalno in ekonomsko učinkovito rešitev. Ta rešitev vam lahko zagotovi tudi do 100% energetsko samozadostnost, kar pomeni najboljše razmerje med vložkom in odplačilno dobo.
Postanite energetsko učinkoviti že danes
in s tem pripravljeni na prihodnost
EMS - sistem upravljanja z energijo

Enota EMS (Energy Management System) gostincem omogoča inovativno optimizacijo porabe energije s pomočjo umetne inteligence, kar vodi v nižje stroške obratovanja in povečanje dobička. S tem sistemom lahko gostinci dosežejo večjo učinkovitost delovanja ter zmanjšajo okoljski odtis, kar prispeva k večji konkurenčnosti in privabljanju okoljsko ozaveščenih gostov.

Optimizacija porabe električne energije
Glavna funkcija sistema za upravljanje z energijo (EMS) je optimizacija porabe energije, kar prispeva k zmanjšanju stroškov in izboljšanju energetske učinkovitosti celotnega sistema.
Prihranki pri stroških energije
Zaradi boljše uporabe energije in integracije obnovljivih virov lahko sistem za upravljanje z energijo (EMS) prinese znatne prihranke pri stroških energije na dolgi rok.
Povezljivost z drugimi pametnimi napravami
Povezljivost z drugimi pametnimi napravami v sistemu za upravljanje z energijo (EMS) omogoča avtomatizacijo in sinergijo delovanja različnih sistemov, kar prispeva k boljšemu upravljanju porabe energije ter optimizaciji delovanja celotnega energetskega sistema.
Spremljanje in analiza porabe energije:
Spremljanje in analiza porabe energije v sistemu za upravljanje z energijo (EMS) omogočata podrobno razumevanje vzorcev porabe ter identifikacijo priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje stroškov energije.
Primer dobre prakse: Implementirani produkti energetskih rešitev gostišča VINEA PANONIKA

Z izgradnjo sončne elektrarne in solarnih nadstreškov smo skupaj s sistemom EMS zmanjšali strošek energije za 60% , hkrati pa ponudili gostom varno in senčno mesto za njihova vozila.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
www.eu-skladi.si

DIGITALNA TRANFORMACIJA DRUŽBE ENERTEC Operacija »Digitalna transformacija družbe Enertec« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in zajema vpeljavo treh ključnih digitalnih rešitev, tako da bo izveden prehod v digitalni lean poslovni model upravljanja, optimizacije in spremljanja poslovnih procesov izgradnje sončnih elektrarn.

Pospešimo vaš prehod k zeleni energiji
Po meri oblikovane
energetske rešitve
15 let
Izkušenj
Nadgrajevanja znanja in izkušenj
35 MWp
Postavljenih sončnih elektrarn
205.000 m² skupne površine
1400
Vzdrževalnih pogodb
25 MWp moče sončnih elektrarn
Nadaljujemo
uspešno tradicijo
15 let
Izkušenj
Nadgrajevanja znanja in izkušenj
35 MWp
Postavljenih sončnih elektrarn
205.000 m² skupne površine
1400
Vzdrževalnih pogodb
25 MWp moče sončnih elektrarn
Nadaljujemo
uspešno tradicijo
Sončne elektrarne
Z namestitvijo sončne elektrarne dolgoročno optimizirate stroške električne energije, kar povečuje konkurenčno prednost vašega podjetja. Hkrati pomembno prispevate k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in zmanjšanju ogljičnega odtisa.
Solarni nadstreški
Solarni nadstreški so odlična alternativa za postavitev sončne elektrarne, kjer ni ustreznih strešnih površin. Nadstreški združujejo optimalno izrabo prostora, povečujejo požarno zaščito in zaščito voznega parka ter so idealno mesto za nadgradnjo e-polnilnic.
Baterijski hranilnik
Implementacija baterijskih hranilnikov je za podjetja ključna zaradi njihove večfunkcionalnosti. Omogočajo stabilno oskrbo z energijo, povečujejo energetsko neodvisnost, optimizirajo stroške ter podpirajo trajnostno poslovanje. Poleg tega rešujejo izzive priključne moči in rezanje konic.
E-polnilnice
E-polnilne postaje, bodisi kot samostojne enote ali povezane v mrežo polnilnih postaj, niso več redkost, ampak zaradi povečane e-mobilnosti že nuja za marsikatero gospodarsko družbo. Z novim zakonom pa postajajo zakonska obveza na večjih parkirnih mestih.
Vzdrževanje in nadzor
Obe storitvi sta ključni za zagotavljanje optimalne učinkovitosti in dolge življenjske dobe sončnih elektrarn. Redno vzdrževanje preprečuje okvare in zmanjšuje izpade, medtem ko nadzor omogoča hitro odkrivanje in odpravljanje težav ter zagotavlja večjo požarno varnost.
Upravljanje z energijo
Upravljanje energije z EMS (Energy Management System) postaja sestavni del energetskih sistemov. Z upravljanjem optimiziramo proizvodnjo in porabo električne energije, rešujemo izzive konic in priključne moči ter premikamo porabo glede na razpoložljivo energijo in potrebe.
Pomembnost analitičnega pristopa k projektu
SVETOVANJE
Kot podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetskih rešitev nudimo strokovno svetovanje, podprto z lastno razvitimi analitičnimi orodji za optimalne rešitve. Pomagamo vam doseči energetsko učinkovitost, zmanjšati stroške in izpolnjevati trajnostne cilje s prilagojenimi strategijami, ki temeljijo na poglobljenih analizah.
PROJEKTIRANJE
Ponujamo celovite storitve projektiranja energetskih rešitev, ki vključujejo vse faze razvoja projekta, od začetne zasnove do končne izvedbe. S svojim dolgoletnim znanjem in napredno analitiko oblikujemo prilagojene rešitve, ki optimizirajo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo stroške. Naš pristop temelji na najboljših praksah, inovativnih tehnologijah in poglobljenem razumevanju potreb strank.
INŽENIRING
S kombinacijo dolgoletnih izkušenj in naprednih analitičnih orodij zagotavljamo rešitve, ki maksimirajo energetsko učinkovitost in donosnost investicije. Naša ekipa strokovnjakov skrbi za vsako fazo projekta, od izbire lokacije in tehnične analize do namestitve in vzdrževanja, kar omogoča trajnostno in zanesljivo delovanje energetskih rešitev.
Se soočate z izzivi, ki ga prinaša nov omrežninski akt? Preverite rešitve.

Ponujamo napredne energetske rešitve, ki vas pripravijo na izpolnjevanje zahtev novega omrežninskega akta. S prilagojenimi storitvami optimiziramo vašo porabo energije in znižujemo stroške omrežnine, hkrati pa zagotavljamo skladnost z najnovejšimi regulativnimi spremembami.

EMS - Umetna inteliganca energetskega upravljanja

Sistem za upravljanje z energijo (EMS) je ključen za podjetja, saj omogoča
optimizacijo porabe energije, kar vodi k znižanju stroškov in večji konkurenčnosti. Z EMS lahko podjetja spremljajo in analizirajo svojo energetsko učinkovitost, prepoznavajo potencialna področja za izboljšave
ter hitro reagirajo na morebitne težave. Pomanjkanje EMS lahko privede do nepotrebnih stroškov zaradi neučinkovite porabe energije, višjih operativnih
stroškov in zmanjšane konkurenčnosti. Na dolgi rok EMS prispeva k
trajnostnemu poslovanju in izboljšanju okoljskega odtisa podjetja.

Pomembnost dolgoročne optimizacije med proizvodnimi viri in porabniki električne energije v vašem podjetju.
Vam prenizka priključna moč predstavlja težavo pri vašem delu?

Zastarela infrastruktura, veliko število interesentov in naraščajoče potrebe po električni priključni moči predstavljajo izziv, s katerim se soočajo številna podjetja. Nudimo vam strokovne rešitve za optimizacijo in povečanje priključne moči, s čimer boste učinkovito zadovoljili vaše potrebe in zagotovili nemoteno delovanje vaših dejavnosti.

Z kvalitetnim vzdrževanjem do povečanja požarne varnosti in učinkovitosti sončne elektrarne
E-Mobilnost prihaja na velika vrata, pripravite se nanjo
e-Polnilnice - Upravljanje

Z razmahom e-mobilnosti je nujno, da temu sledi tudi polnilna infrastruktura. V ta namen je država postavila regulacijske okvire, ki pravnim subjektom z več kot 25 parkirnimi mesti zapovedujejo postavitev e-polnilnic.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
www.eu-skladi.si

DIGITALNA TRANFORMACIJA DRUŽBE ENERTEC Operacija »Digitalna transformacija družbe Enertec« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in zajema vpeljavo treh ključnih digitalnih rešitev, tako da bo izveden prehod v digitalni lean poslovni model upravljanja, optimizacije in spremljanja poslovnih procesov izgradnje sončnih elektrarn.