Sončna elektrarna – prodaja elektrike | Novi predlog zakona

Sončna elektrarna – prodaja elektrike | Novi predlog zakona

Prodaja elektrike sončne elektrarne – unovčitev viškov

Ministrstvo za infrastrukturo je predstavilo nov predlog zakona, ki predvideva možnost prodaje viškov električne energije, proizvedene iz samooskrbnih sončnih elektrarn. To je dobra novica tako za lastnike samooskrbnih sončnih elektrarn, kot tudi za tiste, ki o njeni postavitvi še razmišljate. Prav tako se obetajo spremembe tudi na področju ogrevanja.

Prejšnji predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE), ki je bil predstavljen novembra lani, je napovedoval številne novosti na področju samooskrbnih sončnih elektrarn. Ukinil je net metering in uvajal plačilo omrežnine, ne le za razliko med oddano in prejeto elektriko, temveč za vso prejeto energijo.

V mesecu maju pa so na ministrstvu pripravili nov predlog s spodbudnimi spremembami. Vso prejeto energijo iz omrežja bo po novem še vedno potrebno plačati, ključna razlika pa je, da predlog predvideva možnost prodaje viškov proizvedene elektrike.

Kako bo potekala prodaja elektrike sončne elektrarne?

Lastniki samooskrbnih elektrarn bodo lahko odvečno energijo shranjevali in nato prodali na podlagi pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov energije ali prek dobaviteljev električne energije. Izmenjava viška električne energije bo torej možna na dva načina:

  • neposredno med udeleženci na trgu, ki pripadajo istemu članu bilančne sheme
  • posredno prek certificiranega tretjega udeleženca na trgu (npr. agregator)

Prodaja mogoča tudi za fizične osebe

Predlog novega zakona omogoča prodajo viška proizvedene električne energije fizičnim osebam. Lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn ne bodo potrebovali podjetja, temveč bodo svojo dejavnost proizvodnje elektrike dokazali z vpisom v register fizičnih oseb, ki ga upravlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Kdo so upravičenci?

Viške proizvedene električne energije bodo lahko unovčili obstoječi lastniki sončnih elektrarn, vpisani v sistem samooskrbe, in tisti, ki bodo sončno elektrarno postavili do konca leta 2023. Končni odjemalci s samooskrbo bodo upravičeni do prodaje viška, tudi če so prejemniki državne pomoči, bodisi v obliki naložbene pomoči oziroma so vključeni v podporno shemo.

Spremembe tudi pri ogrevanju

Ministrstvo za infrastrukturo je novembra v predlog ZOVE dodalo številne omejitve uporabe energentov za ogrevanje. V tokratnem predlogu so določila manj natančna. 53. člen navaja, da projektiranje in vgradnja kotla na kurilno olje, mazut in premog v stanovanjskih novogradnjah nista dovoljena, razen v primeru, če je uporaba kurilnega olja, mazuta in premoga del industrijskega ali proizvodnega procesa.

Ogrevanje s kurilnim oljem torej od leta 2023 ne bo več mogoče, zato je že sedaj potrebno razmisliti o učinkovitih alternativah. Priporočamo kakovostno, zanesljivo ter stroškovno ugodno ogrevanje s toplotno črpalko.

Trend uporabe toplotnih črpalk je v porastu; ne zgolj zaradi negotovosti na trgu energentov, temveč tudi zaradi vedno večje okoljske ozaveščenosti, tehnološkega napredka in stroškovne učinkovitosti, ki jih nudijo.

Izberite samooskrbo s pomočjo sončne energije ter se pravočasno odločite za ogrevanje s toplotno črpalko! Potrebujete nasvet? Pišite nam na info@moja-elektrarna.si ali pa nas pokličite na brezplačno številko 080 23 90 in z veseljem vam bomo pomagali najti najboljšo rešitev.