Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Nadzor in vzdrževanje

Sončna elektrarna lahko brezhibno deluje več desetletij, a le pod pogojem rednega in strokovnega vzdrževanja.  Vzdrževanje sončne elektrarne predstavlja investitorju na prvi pogled nepotreben strošek, saj elektrarna nima nobenih nihajočih delov, ne potrebuje »mazanja«, izpostavljena je le okoljskim vplivom - sonce, veter, mraz in različne nečistoče v ozračju. V teoriji sončna elektrarna ne potrebuje nikakršnega vzdrževanja, saj potrebuje za svoje delovanje le sonce. Žal stvari niso tako preproste v praksi in realnem življenju. Vsi se zavedamo, da nobena stvar na svetu ni 100% zanesljiva in da je vzdrževanje oz. servis bolj ali manj nujno potrebno. Vsa prevozna sredstva, energetska industrija, razni električni obrati in ostala industrija na primer, se dobro zaveda pomembnost rednega vzdrževanja.

Redno in kvalitetno vzdrževana sončna elektrarna deluje dlje in bolj efektivno. Preventivni servisni pregledi so nesporno cenejši, kot »strošek«, ki nastane ob izklopu elektrarne. Zrahljani vijačni spoji, nepravilno oz. pomanjkljivo delovanje razsmernikov, napaka oz. prekinitev na instalaciji, umazanija v razsmernikih in na panelih so malenkosti, ki odločajo kako dolgo in kako efektivno bo delovala vaša sončna elektrarna. Večina sončnih elektrarn je bila zgrajena v zadnjih nekaj letih, zato kakšno posebno vzdrževanje še ni bilo potrebno. S staranjem elektrarne so zgoraj naštete neprijetnosti pogostejše in prav zato so smotrni preventivni pregledi elektrarne.

V skladu Energetskega zakona mora imeti vsaka sončna elektrarna strokovno usposobljeno osebo, ki bo izvajala storitve, ki so predpisane v skladu z zakonodajo.

Lastniki sončnih elektrarn so po zakonu dolžni izvesti meritve strelovoda (s skupno ozemljitvijo) na vsaki 2 leti in meritev strelovoda (z ločeno ozemljitvijo) na 4 leta.

Merilec usposobljenost za meritve instalacij in strelovoda (program EDISON) dokazuje s potrdilom o usposobljenosti in štampiljko, ki jo prejme od uradnih institucij(Gospodarska zbornica Slovenije).

S sklenitvijo pogodbe se zadosti vsem zakonskim potrebam, saj upravljanje vaše elektrarne prevzame podjetje Enertec d.o.o., katero ima vse potrebne certifikate in izobraževanja, ki so potrebna za izvajanje takšne dejavnosti. Zagotavljamo vam tudi meritve strelovoda (s skupnim ozemljilom - zakonsko določeno na vsaki 2 leti in z ločenim ozemljilom – zakonsko določeno na vsake 4 leta) in meritve instalacije (zakonsko določeno vsakih 8 let).

Prav tako nudimo druge storitve, kot so čiščenje sončne elektrarne in pregled vročih točk z IR kamero.

Na osnovi študij študij Prof. Dr. H. Häberlin-a z visoke šole za tehniko in arhitekturo (Laboratorij za fotovoltaiko) Burgdorf, Švica.

Na grafu vidimo izplen sončne elektrarne z brezhibnimi PV paneli: Na grafu vidimo vpliv nečistoče na proizvodnjo električne energije:Vir: Langzeizerfahrungen mit PV-Anlagen in der Schweiz, 2003, E-mail: heinrich.haeberlin@hti.bfh.ch, www.pvtest.ch

Z omenjene študije je razvidno, da je čiščenju PV panelov potrebno nameniti veliko več pozornosti, kot smo pričakovali. V prvem letu je lahko upad električne energije do 2%, kar ni zanemarljiva vrednost. Ob manjših naklonih PV panelov (5-20°) in visoki vsebnosti prašnih delcev v okolici je lahko omenjen padec (2%) precej višji. Kolikšen finančni izpad predstavlja za vas npr. 2% izpad električne energije, si lahko sami hitro izračunate. V samo sedmih letih so se izgube na račun nečistoče povzpele na dobrih 10%! V sedmih letih je degradacija PV panelov znašala samo 3%, kar potrjuje predvideno več deset letno delovanje PV panelov. Omenjeni laboratorij zelo priporoča periodično čiščenje PV panelov.

Posebno poglavje pa predstavlja spremljanje  oz. nadzor delovanja naprave. Ta poteka neprestano, 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu. Manjše napake, kot so izpadi posameznih zank oz. napake na zankah se z odčitavanjem proizvedene moči sončne elektrarne znahka ne opazi. ŠE posebej v primerih, ko zanka predstavlja manj kot 10% moči celotne elektrarne. V tem primeru se že ob najmanjši spremembi v delovanju ta analizira in odpravi v najkrajšem možnem času.

Da bodo vaša poletja brez skrbi in neprijetnih presenečenj, vam podjetje Enertec d.o.o. nudi več vzdrževalnih paketov za vašo elektrarno.

  **Opisi posameznih storitev so opisami nižje.

Opis storitev:

- 1x tedenski nadzor:
Izvajanje nadzora povprečno 1 krat tedensko (redkeje v zimskem času, pogosteje v poletnem času)
- 5x tedenski nadzor:
Izvajanje nadzora 5x tedensko (izključeni so vikendi in prazniki)
- Strokovni pregled:
Strokovni pregled vsebuje vizualni pregled PV modulov, razsmernikov, konstrukcije, AC in PMO omarice, preverjanje čvrstosti PV modulov, kontaktov, čiščenje zračnih filtrov na razsmernikih, pregled števca dogodkov, preizkus ventilatorjev, po potrebi se posodobi programska oprema na razsmernikih, pregled prisotnosti zahtevane dokumentacije, pregled komunikacijskih naprav itd ...
- Meritev strelovoda:
Meritve strelovoda so po energetskem zakonu potrebne na 2 oz. 4 leta (odvisno od izvedbe strelovoda). Meritve izvaja oseba, ki je za takšno delo usposobljena in ima zahtevano merilno opremo. Inšpektorji za varnost in pravilno delovanje sončnih elektrarn bodo slej kot prej prišli do vaše naprave in zahtevali potrebno dokumentacijo.
- Čiščenje modulov:
Čiščenje modulov je s strani investitorja in stopnjo donosta sončne elektrarne precej važna odločitev. Z varnostnega vidika "umazani" PV moduli ne predstavljajo nobe varnostne grožnje za vas ali vašo sončno elektararno. Na primer, do 2% slabše delovanje (na letnem nivoju), ki je posledica nečistoč na PV modulih, ki se še povečajo na podeželju, na objektih v industrijskih okoljih in montažo z nižjim naklonskim kotom.

Ob želji stranke, izvajamo tudi meritve instalacije!

Spodaj je podanih nekaj najpogosterjših primerov izpada in kolikšen je finančni neizplen za investitorja. Primer je narejen za sončno elektrarno moči 50 kWp (1100 sončnih uh) in odkupni ceni 290,8 EUR/MWh.*** Vir: Allmähliche Reduktion des Energieertrags netzgekoppelter Photovoltaikanlagen infolge permanenter Verschmutzung