Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Dokumentacija

Po določitvi primernosti lokacije za izgradnjo sončne elektrarne, je potrebna ocena investicije in ustrezen finančni načrt.
Pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju pridobimo informacijo o možnosti priključitve sončne elektrarne na distribucijsko omrežje. Na podlagi tehnične rešitve zaprosimo za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. Soglasje za priključitev in tehnična rešitev sta podlaga za izdelavo projekta, h kateremu moramo v naslednjem koraku pridobiti soglasje distribucijskega podjetja k projektnim rešitvam. S tem imamo potrdilo, da lahko sončno elektrarno izvedemo in zaprosimo za pogodbo o priključitvi in dostopu sončne elektrarne na distribucijsko omrežje.

Za samo izgradnjo sončne elektrarne je potrebno izbrati izvajalca in z njim skleniti pogodbo o izgradnji elektrarne.

Izmed vseh pogodb, ki so do tega trenutka že bile sklenjene, sledi še sklenitev najlepše. Z najugodnejšim kupcem je potrebno skleniti pogodbo o prodaji proizvedene električne energije. Na voljo je več možnosti; električno energijo lahko prodajate kateremu izmed trgovcev z električno energijo ali pa Borzenu in energijo kot zagotovljen odkup skupaj z izplačano podporo prodajate omenjenemu državnemu podjetju.

Mi uredimo potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo, idejno zasnovo, izvedbo elektrarne, izvedemo meritve in naredimo preizkus delovanja.

Javni agenciji Republike Slovenije za energijo še predložimo vlogo za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije  ter vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije. Agencija izda deklaracijo za proizvodno napravo in odločbo o dodelitvi podpore. Na osnovi izdane odločbe o podpori Borzen pošlje lastniku sončne elektrarne v podpis pogodbo o zagotavljanju podpore, proizvedene iz obnovljivih virov energije. Izplačevati se začne podpora kot obratovalna podpora ali zagotovljen odkup.

Če želite, da za vas izdelamo sončno elektrarno na ključ in pridobimo tudi vso  potrebno dokumentacijo, bomo za pridobitev elektroenergetskega soglasja potrebovali:
 
  • lokacijsko informacijo za investicijska vzdrževalna dela na strehi,
  • odločbo o zavezancu za DDV, saj je sončno elektrarno z davčnega vidika smiselno izvesti kot zavezanec,
  • pooblastilo Enertecu, s katerim lahko v vašem imenu pridobimo potrebno dokumentacijo za izgradnjo sončne elektrarne,
  • morebitne pogodbe (najemna pogodba, pogodba o služnosti, če objekt ni v vaši lasti).

Sami priskrbimo:
  • zemljiškoknjižni izpisek z dokazili o lastništvu in pogodbo o služnosti, če objekt ni v vaši lasti,
  • mapno kopijo v merilu 1:1000,
  • redni izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe ali potrdilo o registraciji za samostojne podjetnike,
  • enopolno shemo elektrarne.