Priklopi sončnih elektrarn ponovno nemoteni

Priklopi sončnih elektrarn ponovno nemoteni

V letošnjem letu se trg elektrarn sooča s številnimi izzivi – po prilagoditvi na nove delovne razmere ob izbruhu epidemije, je sledila še presenetljiva novica družbe SODO. Zaradi posodobljenih predpisov in zahtev so začasno prekinili priklope novih sončnih elektrarn. A brez skrbi, zapleti so že rešeni! Ministrstvo za infrastrukturo je namreč odgovorilo z novim pravilnikom, ki s poenostavljenimi postopki odpravlja težave pri prikapljanju naprav.

Sistemski operater distribucijskega sistema električne energije (SODO) je javnost v začetku junija obvestil, da začasno zaustavljajo priklapljanje novih naprav, zaradi težav pri uvajanju novih obratovalnih navodil, ki so v uporabi od marca. Časovni odlog je bil prisoten po vsej Sloveniji in je onemogočil priklope več kot 600 sončnim elektrarnam.

Nov, poenostavljen pravilnik

Dobra novica! Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo nov pravilnik, ki poenostavlja postopek za ugotavljanje ustreznosti proizvodnih naprav za priključitev na distribucijsko omrežje. Že montiranim sončnim elektrarnam, ki ustrezajo zahtevam, bo tako omogočena takojšnja priključitev.

»Pravilnik za način dokazovanja skladnosti proizvodnih naprav z omrežnimi zahtevami tako v primeru, če opremnega certifikata ni na voljo, predpisuje možnost predložitve certifikata o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, oz. izjave o skladnosti z omenjenima standardoma, Uredbo 2016/631/EU in omrežnimi zahtevami iz SONDSEE,« razlagajo na ministrstvu in dodajajo, da pravilnik »določa tudi merilo za razvrščanje proizvodnih naprav med tip A in tip B (150 kW), kar pravno pomeni primerljivo ureditev, kot velja v večini držav Evropske unije.« Meja, ki jo je določil SODO je namreč znašala zgolj 10 kW.

V prid sončnih elektrarn tudi NEPN

Za svetlo prihodnost sončnih elektrarn zagotovo ni bojazni, saj so obnovljivi viri energije (OVE) eden izmed temeljnih pristopov razogljičenja, ki jih izpostavlja tudi Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Strateški načrt, ki določa cilje in zaveze v boju proti podnebnim spremembam ter za področje energetike, napoveduje proaktivno vlogo države pri pospešenem umeščanju in izvedbi projektov OVE. Do konca leta 2030 predvideva vsaj 27 % delež obnovljivih virov v končni rabi energije.

»Proizvodnja sončne energije v sončnih elektrarnah pomeni največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodne energije iz OVE v Sloveniji,« je poudarjeno v akcijsko-strateškem dokumentu. Spodnji graf podaja pregled proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah do leta 2040, glede na upoštevanje obstoječih ukrepov (OU) ali sprejete strategije NEPN.

NEPN prav tako spodbuja pospešeno in poenostavljeno odpravo administrativnih ovir pri pridobivanju soglasij za projekte samooskrbe z električno energijo, pridobljeno iz OVE. Dodaten razlog, da se je ministrstvo odzvalo hitro ter učinkovito.

Strokovno usposobljena ekipa blagovne znamke Moja elektrarna vas spremlja na vsakem koraku izvedbe sončne naložbe. Kar vključuje tudi pridobitev ustrezne dokumentacije – povežemo se z Eko skladom in uredimo pridobitev nepovratnih sredstev, zahtevanih soglasij in s skupnimi močmi smo uspešno premagali tudi ta izziv. Imate vprašanje? Pišite nam na info@moja-elektrarna.si ali pa nas pokličite na brezplačno številko 080 23 90 in z veseljem vam bomo odgovorili!