Zmagovita kombinacija
Znižajte stroške poslovanja in hkrati povečajte obisk vašega gostišča
Vedno večje število gostov ima električna vozila.
Iz ekonomskega vidika lahko rešitev tega izziva predstavlja priložnost za ustvarjanje dodatnih prihodkov. Postavitev polnilnic za električna vozila lahko privabi več strank, ki vozijo električna vozila, in posledično poveča promet v gostinskem lokalu.

Z aprilom letošnjega leta je začel veljati nov zakon, ki zahteva obvezno izgradnjo e-polnilnic na parkiriščih gostinskih lokalov z več kot 25 parkirnimi mesti. Namesto da bi to videli kot oviro, naj bo to za vas izziv, ki odraža prihodnost in nove priložnosti.

Strokovno svetovanje
Dobava in montaža polnilnic
Redno in izredno vzdrževanje polnilnic
Zaledni sistem za nadzor nad porabo in spremljanje delovanja
Obračunavanje polnjenja in podpora končnim uporabnikom
Kaj vam prinaša izgradnja e-polnilnic
Postavite svoje gostišče na zemljevid vedno bolj trajnostno ozaveščenih obiskovalcev. Na ta način ne boste privabili le novih gostov, postali ekonomsko bolj učinkoviti ampak boste zaradi uporabe polnilnimi postajami tudi dodatno zaslužili.

Privabljanje strank

Lastniki električnih vozil bodo verjetno raje izbrali gostinske lokale, kjer lahko med obiskom napolnijo svoje vozilo. To lahko poveča število obiskovalcev in promet v teh lokalih.

Izboljšanje podobe znamke

Gostinski obrati, ki ponujajo e-polnilnice, lahko izboljšajo svojo podobo kot okolju prijazno gostišče, kar je zelo privlačno za ekološko osveščene stranke.

Povečanje povprečnega časa obiska

Čas polnjenja vozila lahko traja od nekaj deset minut do več ur, kar spodbuja stranke, da dlje časa ostanejo v lokalu. To lahko pomeni večjo porabo na posameznega gosta.

Solarni nadstreški

Kot edini ali dodatni prostor za razširitev vaše sončne elektrarne, hkrati pa varno in senčno mesto za avtomobile gostov vašega gostišča, tudi v kombinaciji z e-polnilnicami.

Pomembnost analitičnega pristopa k projektu
Kako si zagotovit energetsko samozadostnost?
Z namestitvijo sončne elektrarne in baterijskih hranilnikov bi lahko gostinski objekti postali delno ali celo popolnoma energetsko neodvisni, kar bi zmanjšalo njihovo odvisnost od lokalnega elektroenergetskega omrežja.
Kako rešiti bojazen pred preseganjem obračunske moči?
Na podlagi analize vaše porabe, ki jo izvedemo z uporabo Simulatorja energetskih rešitev, pripravimo študijo izvedljivosti. V tej študiji pridobimo natančne podatke o potrebnih nadgradnjah vaše sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki, ki odpravljajo vse omenjene skrbi.
Kako je z vzdrževanjem, servisom in nadzorom?
V podjetju Enertec razpolagamo z lastno servisno mrežo in nadzornim centrom, ki v realnem času spremlja delovanje vaše sončne elektrarne. Na voljo so vam različni paketi vzdrževanja, od osnovne do premium različice, ki vključujejo vsakoletne redne preglede elektrarne. S tem zagotavljamo varnost vaše investicije skozi celotno življenjsko dobo elektrarne.
Kako z nezadostnim soglasjem postati energetsko samozadosten?
S pomočjo Simulatorja energetskih rešitev, ki temelji na vaših vhodnih podatkih in predikcijah za prihodnjo širitev, lahko identificiramo najbolj optimalno in ekonomsko učinkovito rešitev. Ta rešitev vam lahko zagotovi tudi do 100% energetsko samozadostnost, kar pomeni najboljše razmerje med vložkom in odplačilno dobo.
Postanite energetsko učinkoviti že danes
in s tem pripravljeni na prihodnost
EMS - sistem upravljanja z energijo

Enota EMS (Energy Management System) gostincem omogoča inovativno optimizacijo porabe energije s pomočjo umetne inteligence, kar vodi v nižje stroške obratovanja in povečanje dobička. S tem sistemom lahko gostinci dosežejo večjo učinkovitost delovanja ter zmanjšajo okoljski odtis, kar prispeva k večji konkurenčnosti in privabljanju okoljsko ozaveščenih gostov.

Optimizacija porabe električne energije
Glavna funkcija sistema za upravljanje z energijo (EMS) je optimizacija porabe energije, kar prispeva k zmanjšanju stroškov in izboljšanju energetske učinkovitosti celotnega sistema.
Prihranki pri stroških energije
Zaradi boljše uporabe energije in integracije obnovljivih virov lahko sistem za upravljanje z energijo (EMS) prinese znatne prihranke pri stroških energije na dolgi rok.
Povezljivost z drugimi pametnimi napravami
Povezljivost z drugimi pametnimi napravami v sistemu za upravljanje z energijo (EMS) omogoča avtomatizacijo in sinergijo delovanja različnih sistemov, kar prispeva k boljšemu upravljanju porabe energije ter optimizaciji delovanja celotnega energetskega sistema.
Spremljanje in analiza porabe energije:
Spremljanje in analiza porabe energije v sistemu za upravljanje z energijo (EMS) omogočata podrobno razumevanje vzorcev porabe ter identifikacijo priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje stroškov energije.
Primer dobre prakse: Implementirani produkti energetskih rešitev gostišča VINEA PANONIKA

Z izgradnjo sončne elektrarne in solarnih nadstreškov smo skupaj s sistemom EMS zmanjšali strošek energije za 60% , hkrati pa ponudili gostom varno in senčno mesto za njihova vozila.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
www.eu-skladi.si

DIGITALNA TRANFORMACIJA DRUŽBE ENERTEC Operacija »Digitalna transformacija družbe Enertec« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in zajema vpeljavo treh ključnih digitalnih rešitev, tako da bo izveden prehod v digitalni lean poslovni model upravljanja, optimizacije in spremljanja poslovnih procesov izgradnje sončnih elektrarn.