Pospešimo vaš prehod k zeleni energiji
Po meri oblikovane
energetske rešitve
15 let
Izkušenj
Nadgrajevanja znanja in izkušenj
35 MWp
Postavljenih sončnih elektrarn
205.000 m² skupne površine
1400
Vzdrževalnih pogodb
25 MWp moče sončnih elektrarn
Nadaljujemo
uspešno tradicijo
Sončne elektrarne
Z namestitvijo sončne elektrarne dolgoročno optimizirate stroške električne energije, kar povečuje konkurenčno prednost vašega podjetja. Hkrati pomembno prispevate k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in zmanjšanju ogljičnega odtisa.
Solarni nadstreški
Solarni nadstreški so odlična alternativa za postavitev sončne elektrarne, kjer ni ustreznih strešnih površin. Nadstreški združujejo optimalno izrabo prostora, povečujejo požarno zaščito in zaščito voznega parka ter so idealno mesto za nadgradnjo e-polnilnic.
Baterijski hranilnik
Implementacija baterijskih hranilnikov je za podjetja ključna zaradi njihove večfunkcionalnosti. Omogočajo stabilno oskrbo z energijo, povečujejo energetsko neodvisnost, optimizirajo stroške ter podpirajo trajnostno poslovanje. Poleg tega rešujejo izzive priključne moči in rezanje konic.
E-polnilnice
E-polnilne postaje, bodisi kot samostojne enote ali povezane v mrežo polnilnih postaj, niso več redkost, ampak zaradi povečane e-mobilnosti že nuja za marsikatero gospodarsko družbo. Z novim zakonom pa postajajo zakonska obveza na večjih parkirnih mestih.
Vzdrževanje in nadzor
Obe storitvi sta ključni za zagotavljanje optimalne učinkovitosti in dolge življenjske dobe sončnih elektrarn. Redno vzdrževanje preprečuje okvare in zmanjšuje izpade, medtem ko nadzor omogoča hitro odkrivanje in odpravljanje težav ter zagotavlja večjo požarno varnost.
Upravljanje z energijo
Upravljanje energije z EMS (Energy Management System) postaja sestavni del energetskih sistemov. Z upravljanjem optimiziramo proizvodnjo in porabo električne energije, rešujemo izzive konic in priključne moči ter premikamo porabo glede na razpoložljivo energijo in potrebe.
Pomembnost analitičnega pristopa k projektu
SVETOVANJE
Kot podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetskih rešitev nudimo strokovno svetovanje, podprto z lastno razvitimi analitičnimi orodji za optimalne rešitve. Pomagamo vam doseči energetsko učinkovitost, zmanjšati stroške in izpolnjevati trajnostne cilje s prilagojenimi strategijami, ki temeljijo na poglobljenih analizah.
PROJEKTIRANJE
Ponujamo celovite storitve projektiranja energetskih rešitev, ki vključujejo vse faze razvoja projekta, od začetne zasnove do končne izvedbe. S svojim dolgoletnim znanjem in napredno analitiko oblikujemo prilagojene rešitve, ki optimizirajo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo stroške. Naš pristop temelji na najboljših praksah, inovativnih tehnologijah in poglobljenem razumevanju potreb strank.
INŽENIRING
S kombinacijo dolgoletnih izkušenj in naprednih analitičnih orodij zagotavljamo rešitve, ki maksimirajo energetsko učinkovitost in donosnost investicije. Naša ekipa strokovnjakov skrbi za vsako fazo projekta, od izbire lokacije in tehnične analize do namestitve in vzdrževanja, kar omogoča trajnostno in zanesljivo delovanje energetskih rešitev.
Se soočate z izzivi, ki ga prinaša nov omrežninski akt? Preverite rešitve.

Ponujamo napredne energetske rešitve, ki vas pripravijo na izpolnjevanje zahtev novega omrežninskega akta. S prilagojenimi storitvami optimiziramo vašo porabo energije in znižujemo stroške omrežnine, hkrati pa zagotavljamo skladnost z najnovejšimi regulativnimi spremembami.

EMS - Umetna inteliganca energetskega upravljanja

Sistem za upravljanje z energijo (EMS) je ključen za podjetja, saj omogoča
optimizacijo porabe energije, kar vodi k znižanju stroškov in večji konkurenčnosti. Z EMS lahko podjetja spremljajo in analizirajo svojo energetsko učinkovitost, prepoznavajo potencialna področja za izboljšave
ter hitro reagirajo na morebitne težave. Pomanjkanje EMS lahko privede do nepotrebnih stroškov zaradi neučinkovite porabe energije, višjih operativnih
stroškov in zmanjšane konkurenčnosti. Na dolgi rok EMS prispeva k
trajnostnemu poslovanju in izboljšanju okoljskega odtisa podjetja.

Pomembnost dolgoročne optimizacije med proizvodnimi viri in porabniki električne energije v vašem podjetju.
Vam prenizka priključna moč predstavlja težavo pri vašem delu?

Zastarela infrastruktura, veliko število interesentov in naraščajoče potrebe po električni priključni moči predstavljajo izziv, s katerim se soočajo številna podjetja. Nudimo vam strokovne rešitve za optimizacijo in povečanje priključne moči, s čimer boste učinkovito zadovoljili vaše potrebe in zagotovili nemoteno delovanje vaših dejavnosti.

S kvalitetnim vzdrževanjem do povečanja požarne varnosti in učinkovitosti sončne elektrarne
E-Mobilnost prihaja na velika vrata, pripravite se nanjo
e-Polnilnice - Upravljanje

Z razmahom e-mobilnosti je nujno, da temu sledi tudi polnilna infrastruktura. V ta namen je država postavila regulacijske okvire, ki pravnim subjektom z več kot 25 parkirnimi mesti zapovedujejo postavitev e-polnilnic.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
www.eu-skladi.si

DIGITALNA TRANFORMACIJA DRUŽBE ENERTEC Operacija »Digitalna transformacija družbe Enertec« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in zajema vpeljavo treh ključnih digitalnih rešitev, tako da bo izveden prehod v digitalni lean poslovni model upravljanja, optimizacije in spremljanja poslovnih procesov izgradnje sončnih elektrarn.