Sončne elektrarne

Sončna elektrarna je okolju prijazna,
varna, donosna in ekonomična naložba.
Sončne elektrarne spadajo med tehnologije sedanjosti.

Neslišna proizvodnja elektrike brez ekoloških obremenitev ali izpusta neželenih emisij.

Znanstveniki so dognali, da sončna energija pada na Zemljo že pet milijard let in predvidevajo, da bo tako še vsaj naslednjih pet milijard let. Dnevno na naš planet pade več sončne energije kot je človeštvo porabi v enem letu.

Trenutno se sončna energija najpogosteje uporablja za ogrevanje tehnične in sanitarne vode prek sončnih kolektorjev in za proizvodnjo električne energije s ti. fotonapetostnim efektom poli- ali monokristalnega silicija oz. njegovih celic, ki sestavljajo fotonapetostne module.

Ti moduli so ključni elementi sončne elektrarne, ki omogočajo neslišno proizvodnjo elektrike brez ekoloških obremenitev ali izpusta neželenih emisij.

10+ IZKUŠENJ
Razlogi za sončno elektrarno

Sončna elektrarna
je varna naložba

V času turbulentnega in nepredvidljivega dogajanja na trgu nepremičnin, borznih tečajev in drugih finančnih parametrov, ki so soodvisni in podvrženi recesiji, v kateri živimo, je sončna elektrarna investicija, ki je med varnejšimi.

10 +

USPEŠNIH
PROJEKTOV

Naša država spodbuja investicije v sončne elektrarne.

Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.